Καταχώρηση στην Επιχειρηματική Έκδοση «Χρυσές Επέτειοι» Έτους 2022 της ICAP (Σελίδα 225)