Ποιοί Είμαστε

Η Fabricating Airducts E.Π.Ε είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιείται στους τομείς του κλιματισμού και εξαερισμού.

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2007, αποτελεί συνέχεια και επέκταση της εταιρίας Duct Hellas ABEE και ειδικεύεται στην κατασκευή και εγκατάσταση αεραγωγών από το 1970. Η βιομηχανική μονάδα της εταιρίας στεγάζεται στον Αυλώνα Αττικής.

 

Από το 2007 η Fabricating Airducts E.Π.Ε κατασκευάζει αεραγωγούς με μεράκι, προσήλωση στην ποιότητα και την τέχνη, προτεραιότητα στην ασφάλεια και συνέπεια απέναντι στους πελάτες και συνεργάτες τους.

 

Στο εργοστάσιο της η Fabricating Airducts E.Π.Ε κατασκευάζει ορθογώνιους και κυκλικούς αγωγούς αέρα, από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα. Είναι η μοναδική πανελλαδικά που κατασκευάζει κυκλικούς αεραγωγούς διαμέτρου άνω των 1000mm.

Έχει πιστοποιηθεί ότι εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για την κατασκευή, πώληση και εγκατάσταση δικτύων αεραγωγών αερισμού – κλιματισμού.

 

Είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης ρολού λαμαρίνας τελευταίας τεχνολογίας. Η συνολική παραγωγική ικανότητα της μονάδας κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 kg ορθογώνιου και κυκλικού αγωγού ημερησίως, σε μία βάρδια (8 ωρών).

Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες υπεύθυνου προσωπικού για την εγκατάσταση των αεραγωγών σε έργα και διασφαλίζει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του,  συναφή με τους αεραγωγούς (όπως στόμια αέρα, διαφράγματα, ηχοαποσβεστήρες, ανεμιστήρες) εξοπλισμού.

 

Η Fabricating Airducts E.Π.Ε ενσωματώνει όλη τη γνώση και εμπειρία της προηγούμενης εταιρίας και ταυτόχρονα διέπεται από ένα αναζωογονητικό πνεύμα, το οποίο δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών.

Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, και εξυπηρετεί απαρέγκλιτα τον στόχο και όραμά της να καταστεί σημείο αναφοράς να ταυτιστεί το όνομά της με το μοντέρνο, ποιοτικό και αποτελεσματικό έργο.

 

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν την Fabricating Airducts E.Π.Ε ως μία ταχέως αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική εταιρία στον κατασκευαστικό τομέα, η οποία έχει εδραιώσει της θέση της στην ελληνική αγορά.