Ποιοι Είμαστε

Η Fabricating Airducts E.Π.Ε είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιείται στους τομείς του κλιματισμού και εξαερισμού.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2007, αλλά αποτελεί συνέχεια και επέκταση της εταιρίας Duct Hellas ABEE, η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή και εγκατάσταση αεραγωγών από το 1970. Η βιομηχανική μονάδα της εταιρίας στεγάζεται στον Αυλώνα Αττικής.

Η εταιρία κατασκευάζει ορθογώνιους και κυκλικούς αγωγούς αέρα, από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα.

Είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης ρολού λαμαρίνας τελευταίας τεχνολογίας. Η συνολική παραγωγική ικανότητα της μονάδας κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 6.000 kg ορθογώνιου και κυκλικού αγωγού ημερησίως, σε μία βάρδια (8 ωρών).

Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες υπεύθυνου προσωπικού για την εγκατάσταση των αεραγωγών σε έργα και διασφαλίζει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του,  συναφή με τους αεραγωγούς (όπως στόμια αέρα, διαφράγματα, ηχοαποσβεστήρες, ανεμιστήρες, εξοπλισμού.

Ως διάδοχος της Duct Hellas, η Fabricating Airducts E.Π.Ε ενσωματώνει όλη τη γνώση και εμπειρία της πρώην εταιρίας και ταυτόχρονα διέπεται από ένα αναζωογονητικό πνεύμα, το οποίο δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών και εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών.

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν την Fabricating Airducts E.Π.Ε ως μία ταχέως αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική εταιρία στον κατασκευαστικό τομέα, η οποία έχει εδραιώσει της θέση της στην ελληνική αγορά.